Overheid & Burgers

Binnen het onderzoeksprogramma onderzoeken en ontwikkelen we generische AI-methodologieën die inzetbaar zijn voor toepassingen van de overheid. Hieronder vind je de korte uitleg van de eerste toepassing (use case) of onderzoekuitdaging waar de onderzoeksgroepen momenteel mee aan de slag zijn.

1. Artificiële Intelligentie voor een inclusieve en efficiënte arbeidsmarkt: Artificiële Intelligentie (AI), alsook andere technologische evoluties zoals het internet der dingen, robotica, autonome voertuigen, biotechnologie, 3D-printing, …, hebben een disruptieve impact op de arbeidsmarkt. Van een groot aantal mensen zal de job-inhoud dramatisch veranderen en dit kan snel gaan. Een studie van 2018 besteld door Agoria, VDAB, Forem, en Actiris, schatte dat in Vlaanderen tegen 2030 4,5 miljoen werknemers significante bijscholing zullen nodig hebben. Daarnaast is er voor nog eens 310.000 werknemers een volledige herscholing nodig. Het verzekeren van een efficiënte arbeidsmarkt met een evenwicht tussen vraag en aanbod is dus uitdagender dan ooit. Bovenstaande uitdaging wordt bijkomend bemoeilijkt door het bestaan van barrières zoals een ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor verschillende demografische groepen.

AI ligt mee aan de basis van die disruptieve veranderingen, maar kan er ook oplossingen voor aanreiken. Het kan ervoor zorgen dat we als regio inclusiever en competitiever uit dit verhaal komen. Concreet werken we, in nauwe samenwerking met VDAB, aan innovatieve AI-technieken ter ondersteuning van:

  • Werkzoekenden: bijvoorbeeld door betere en eerlijkere systemen voor het aanbevelen van jobs aan te bieden en systemen beschikbaar te stellen die advies geven bij de carrièreplanning.
  • Werkgevers: bijvoorbeeld via systemen die werkgevers bijstaan bij het schrijven van inclusieve jobaanbiedingen.
  • Beleidsmakers: bijvoorbeeld door het detecteren van onevenwicht op de arbeidsmarkt, het detecteren van vormen van discriminatie of ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt of het detecteren van nieuwe vaardigheden.

Onderzoek gecoördineerd door Tijl De Bie, UGent/IDLab

2. Conversational Agents: We onderzoeken verschillende manieren waarop dialoog in natuurlijke taal een rol kan spelen in innovatieve diensten en producten. Wat moeten we daarvoor doen?

  • Vooruitgang boeken in het begrijpen van natuurlijke taal
  • Het beter sturen van dialoog
  • Om vervolgens gepaste antwoorden te produceren
De use case maakt gebruik van onderzoek op het gebied van Natuurlijke Taalverwerking (Natural Lanuage Processing of NLP) en AI-technieken voor te redeneren en het gebruik van achtergrondkennis. Aan de inputkant wordt ook gebruik gemaakt van beeldverwerking om multimodale systemen mogelijk te maken.
Er zijn verschillende types dialoogsystemen (conversational agents). De eenvoudigste zijn de zogenaamde Q&A-bots: dialoogsystemen die vragen kunnen beantwoorden over een specifiek onderwerp. Taakgebaseerde dialoogsystemen kunnen helpen met het oplossen van problemen of uitvoeren van diensten. Denk bijvoorbeeld aan een systeem dat een hotelkamer boekt of uitleg geeft bij het uitvoeren van een industrieel proces. Tenslotte zijn er ook chatbots die een sociale dialoog kunnen voeren over allerlei onderwerpen.

Het onderzoek wordt gecoördineerd door Walter Daelemans van CliPS (Uantwerpen) in samenwerking met VUB (AI-LAB), Ugent (IDLAB, LT3) en Leuven (LIIR).