AI Vlaanderen

Artificiële intelligentie (AI) heeft de afgelopen jaren een geweldige sprong voorwaarts gemaakt. De invloed van AI zal de komende jaren in alle sectoren en geledingen van de samenleving voelbaar worden. Met de AI-beleidsagenda stoomt Vlaanderen zich klaar voor deze evolutie.

Door zelf een leidende rol op te nemen in de ontwikkeling en implementatie van AI kan Vlaanderen er ten volle de economische en maatschappelijke vruchten van plukken. De Vlaamse regering keurde op 22 maart 2019 het Beleidsplan Artificiële Intelligentie goed om die ambitie te ondersteunen. Het voorziet in een jaarlijkse investering van 32 miljoen euro en bestaat uit 3 luiken die elkaar aanvullen en versterken.

  • Luik 1. Strategisch basisonderzoek versterken. Dit is het Vlaamse AI Onderzoeksprogramma.
  • Luik 2. Gebruik van AI door bedrijven stimuleren
  • Luik 3. Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

Meer weten over het beleidskader?


Wil je meer te weten komen over het beleidskader waarbinnen de acties inzake Artificiële Intelligentie worden ontwikkeld? Dan kan je terecht op de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.


Luik 2. Gebruik van AI door bedrijven stimuleren


Een zeer belangrijke doelstelling van het beleidsplan is dat bedrijven en andere actoren zo breed mogelijk gebruik gaan maken van artificiële intelligentie. Ter ondersteuning van de AI-adoptie bij bedrijven, voorziet het beleidsplan jaarlijks 17 miljoen euro voor het implementatieluik onder leiding van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). VLAIO en de partners uit het VLAIO Netwerk hebben als doel om bedrijven in zoveel mogelijk toepassingen te sensibiliseren, te informeren en te adviseren over de mogelijkheden van artificiële intelligentie. Daarnaast begeleiden ze ook bedrijven bij hun eerste ervaringen met deze nieuwe technologie.
Voor deze bedrijven, voor de bedrijven die al verder staan in hun AI-traject en voor technologieaanbieders zet VLAIO zijn bestaande subsidie-instrumenten zoals kmo-groeisubsidie, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en Baekeland-mandaten in.
Laat je op digitaletoekomst.be informeren en inspireren over het implementatieluik.


Luik 3. Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering


Artificiële intelligentie heeft een steeds grotere invloed op de wijze waarop we leren en werken. Het is dan ook belangrijk om naast gespecialiseerde AI-opleidingen te voorzien in opleidingen en initiatieven die de brede basis van de bevolking een basiskennis van AI meegeven.
Maar naast de vele opportuniteiten zijn er ook risico’s verbonden aan AI. Daarom voorziet het beleidsplan jaarlijks 5 miljoen euro voor bewustmaking, opleiding en juridische en ethische omkadering rond artificiële intelligentie. Binnen het flankerend beleid zijn er twee belangrijke initiatieven met steun vanuit de AI-beleidsagenda:


  1. Het Kenniscentrum Data en Maatschappij geeft beleidsmakers, bedrijven en het grote publiek toepasbare richtsnoeren en adviezen inzake juridische, ethische en maatschappelijke aspecten van artificiële intelligentie en datatoepassingen.
  2. De Vlaamse AI-academie voorziet in de uitrol van een overkoepelende AI-Doctoraatschool en een aanbod permanente vorming rond AI vanuit de Vlaamse instellingen hoger onderwijs.