Bedankt voor je bezoek aan de website van het Vlaams AI Onderzoeksprogramma.
Artificiële intelligentie, kortweg AI, zorgt voor baanbrekend onderzoek, o.a. in de gezondheidszorg en de industrie 4.0. Binnen het Vlaams AI-onderzoeksprogramma, een initiatief van de Vlaamse overheid, delen verschillende onderzoeksgroepen hun expertise en gaan ze samen de uitdagingen van morgen aan.

In Vlaanderen is de adoptie van Artificiële Intelligentie van strategisch belang. Om die reden lanceerde de Vlaamse overheid onlangs het Vlaams AI Beleidsplan. Het Vlaams AI Onderzoeksprogramma maakt deel uit van het Vlaams AI Programma. Dit onderdeel van de AI-beleidsagenda verstrekt het top strategisch basisonderzoek inzake AI, dat in Vlaanderen al prominent aanwezig is. Het groepeert verder de top-onderzoeksgroepen van de Vlaamse universiteiten en de onderzoekscentra, waaronder de vier Strategische Onderzoekscentra. Belangrijk daarbij is het nastreven van samenwerkingen met een doorgedreven kennis- en technologieoverdracht naar het afnemend veld (bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit organisaties) in Vlaanderen.


Binnen het onderzoeksprogramma worden generische AI-methodologieën onderzocht en ontwikkeld die inzetbaar zijn voor talloze toepassingen in de gezondheidszorg, de industrie en door de overheid. Het programma is georganiseerd in vier grote onderzoekuitdagingen (‘Grand Challenges’), die voortgekomen zijn vanuit generische vragen van het afnemend veld. De resultaten van het onderzoek worden geïllustreerd met conceptuele demonstratoren. De demonstratoren hebben een tweeledig doel:

1. Potentiële gebruikers te inspireren om de onderzoeksresultaten verder op te nemen in hun innovatie-trajecten en te vertalen naar de eigen businessnoden en -modellen.

2. De onderzoeksactiviteiten bijsturen naar de lange termijn noden van de toepassingsdomeinen.

AI-Driven Data Science
Hybride, geautomatiseerde, betrouwbare en actiegerichte Data Science

AI in the edge
Realtime en energie-efficiënte AI in the Edge

Multi-agent collaborative AI
In multi-actorsystemen interageren meerdere computers met elkaar waarbij ze autonoom beslissingen nemen

Human-like AI
Natuurlijke communicatie en samenwerking van AI-systemen en mensen

&

Artificiële intelligentie (AI) heeft de afgelopen jaren een geweldige sprong voorwaarts gemaakt. De invloed van AI zal de komende jaren in alle sectoren en geledingen van de samenleving voelbaar worden. Met de AI-beleidsagenda stoomt Vlaanderen zich klaar voor deze evolutie.

Door zelf een leidende rol op te nemen in de ontwikkeling en implementatie van AI kan Vlaanderen er ten volle de economische en maatschappelijke vruchten van plukken. De Vlaamse regering keurde op 22 maart 2019 het Beleidsplan Artificiële Intelligentie goed om die ambitie te ondersteunen. Het voorziet in een jaarlijkse investering van 32 miljoen euro en bestaat uit 3 luiken die elkaar aanvullen en versterken.

  • Luik 1. Strategisch basisonderzoek versterken
  • Luik 2. Gebruik van AI door bedrijven stimuleren
  • Luik 3. Bewustmaking, opleiding en ethische omkadering

Meer weten over het beleidskader?

Wil je meer te weten komen over het beleidskader waarbinnen de acties inzake Artificiële Intelligentie worden ontwikkeld? Dan kan je terecht op de website van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.